Közzétételi lista

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név (teljes név): BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967, (+36-1) 334-1993
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Központi elektronikus levélcím: 
bmheros@bmheros.hu
Intézményvezető neve: Rajnai Attila vezérigazgató
Intézmény besorolása: Közfeladatot ellátó egyéb szerv

1.2. Ügyfélfogadás: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.3. A BM HEROS Zrt. vezetői

 A BM Heros Zrt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalói:

  • Rajnai Attila

Beosztás: vezérigazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
E-mail cím: 
Rajnai.Attila@bmheros.hu                    

 

                                                                                                BM Heros Zrt.

                                                                                                szervezeti ábra

                                                                                                                    (2018.11.05.)

A BM HEROS szervezeti egységeinek vezetői: 

  •  Jeney Zsolt

Szervezeti egység: Vezérigazgatóság
Beosztás: Vezérigazgató helyettes
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. ú 2.
E-mail cím: 
Jeney.Zsolt@bmheros.hu

 

  • Jánosi István

Szervezeti egység: Gazdasági Igazgatóság
Beosztás: Gazdasági igazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. ú 2.
E-mail cím: Janosi.Istvan@bmheros.hu

 

  • Pintér István

Szervezeti egység: Termelési Igazgatóság
Beosztás: Termelési igazgató
Telefonszám: (+36-1) 260-5600
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. ú 2.
E-mail cím: Pinter.Istvan@bmheros.hu

1.4. Felügyelt költségvetési szervek:  A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.5. közalapítványok: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.
 
1.6. Lapok: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.
 

1.7. Gazdálkodó szervezetek 

Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967, (+36-1) 334-1993
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Központi elektronikus levélcím: 
bmheroslek@heroslek.hu
Intézményvezető neve: Krátky Attila ügyvezető
E-mail cím: 
Kratky.Attila@heroslek.hu

Intézmény besorolása: Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

1.8. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Faxszám: (+36-1) 469-4157
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Honlap: 
www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089

1.9. Költségvetési szervek: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

 


2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

Jogszabályok:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

 Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól 2009. évi CXXII. törvény

Állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 9/2001 (V.11) számú BM rendelet

Tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

 

2.1. A BM HEROS Zrt. tevékenységéről szóló tájékoztató 

2.2. A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

2.3. Hatósági ügyek intézésének  rendjével kapcsolatos adatok: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

2.4. Közszolgáltatások: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

2.5. A BM HEROS Zrt. nyilvántartásai: A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns, nem végez adatgyűjtést, adatfeldolgozást. 

2.6. Nyilvános kiadványok: A BM HEROS Zrt. nem adott ki ilyet.

2.7. Pályázatok: Jelenleg nincs releváns adat

2.8. Állásajánlatok: 

 


3. HATÁLYOS SZABÁLYZATOK

BM HEROS Zrt:

1. Alapítói okirat: letokirat_2019.06.01.

2. Szervezeti és Működési szabályzat:   04_07_szervezeti_es_mukodesi_szab (2018.11.05)   

  04_06_szervezeti_es_mukodesi_szab (2018.06.01)  

  04_05_szervezeti_es_mukodesi_szab (2018.05.10)

  04_04_ szervezeti_es_mukodesi_szab  (2017.07.01.)

  04_03_szervezeti_es_mukodesi_szab. (2017.02.15.)

  04_02_szervezeti_es_mukodesi_szab. (2016.10.17.)

  04_01_szervezeti_es_mukodesi_szab. (2015.07.01.)      

                      

3. Adatvédelmi és informatikai szabályzat: 26_04_adatvedelmi_es_szamitastechnikai_szab.

 

BM HEROS LEK Kft.:

 


4. KÖZÉRDEKŰ ADATOK IGÉNYLÉSE:

 

4.1. Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

 


5. JAVADALMAZÁS, TISZTELETDÍJAK

 


6. A MŰKÖDÉS TÖRVÉNYESSÉGE, ELLENŐRZÉSEK