Közzétételi lista

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Hivatalos név (teljes név): BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Intézményvezető neve: Rajnai Attila vezérigazgató

Intézmény besorolása: Közfeladatot ellátó egyéb szerv

  • Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

           Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2. 

           Telefonszám: (+36-1) 334-2967 

           Központi elektronikus levélcím: bmheros@bmheros.hu

  • Telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 

           Telefonszám: (+36-1) 261-6500

           E-mail cím: efa.titkarsag@bmheros.hu

1.2.  Szerv szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai             

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.3. Szervezeti felépítés

 A BM HEROS Zrt. vezetői

 A BM Heros Zrt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalói:

  • Rajnai Attila

Beosztás: vezérigazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
E-mail cím: 
Rajnai.Attila@bmheros.hu                 

  

A BM HEROS szervezeti egységeinek vezetői: 

  •  Urbán Tamás

Szervezeti egység: Vezérigazgatóság
Beosztás: Vezérigazgató helyettes
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Urban.Tamas@bmheros.hu

  • Jánosi István

Szervezeti egység: Gazdasági Igazgatóság
Beosztás: Gazdasági igazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Janosi.Istvan@bmheros.hu

  • Pintér István

Szervezeti egység: Gyártási Igazgatóság
Beosztás: Gyártási igazgató
Telefonszám: (+36-1) 260-5600
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Pinter.Istvan@bmheros.hu

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.4. Ügyfélszolgálat elérhetősége

  • Szervizszolgálat

Vezető neve: CSák Andrea

Telefon: (+36-1) 260-0389

E-mail: munkafelvetel@heroslek.hu

  • Légzésvédelmi szerviz

Vezető neve: Juhász Károly

Telefon: +36-30-223-9722

E-mail: legzesvedelem@heroslek.hu

1.5. Munkafelvétel ügyfélfogadás rendje

Hétfő-Péntek 7:00-15:30

Cím: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Faxszám: (+36-1) 469-4157
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089

1.7. Gazdálkodó szervezetek 

Társaságunk a költséghatékony gazdálkodás, valamint a profiltiszta működés biztosításának érdekében, 2015-ben létrehozta leányvállalatát, a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft-t., amelynek tulajdonosi jogait a BM Heros Zrt. vezérigazgatója gyakorolja

Alapító okirat: Heros Zrt.

Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967, (+36-1) 334-1993
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Központi elektronikus levélcím: 
bmheroslek@heroslek.hu
Intézményvezető neve: Krátky Attila ügyvezető
E-mail cím: 
Kratky.Attila@heroslek.hu

Intézmény besorolása: Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

Alapító okirat: Heros LEK. Kft.

1.8. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság
Székhely: 1149 Budapest, Mogyoródi út 43.
Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089
Faxszám: (+36-1) 469-4157
Elektronikus levélcím: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Honlap: www.katasztrofavedelem.hu

Ügyfélszolgálat elérhetősége: okf.ugyfelszolgalat@katasztrofavedelem.gov.hu
Telefonszám: (+36-1) 469-4347, (+36-20) 820-0089

1.9. Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai)

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve   

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.11. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Közérdekű adatok/Közzétételi lista/1.6.  Felettes, felügyeleti szerv.  pontban található


2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Jogszabályok:

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. tv.

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény

 Cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szól 2009. évi CXXII. törvény

Állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Központi Javítóüzem költségvetési szerv megszüntetéséről szóló 9/2001 (V.11) számú BM rendelet

Tűzoltási, műszaki mentési tevékenységhez kapcsolódó tűzvédelmi technika alkalmazhatóságáról szóló 15/2010. (V. 12.) ÖM rendelet

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok belső kontrollrendszeréről szóló 339/2019. (XII.23.) Korm. rendelet

Heros Zrt.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Információ Biztonsági Szabályzat 

Heros LEK Kft.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Információ Biztonsági Szabályzta: A Heros Zrt. Információbiztonsági szabályzatának tárgyi hatálya kiterjed a BM HEROS területi szervezeteire, a BM HEROS LEK-re annak szervezeteire, azok területén használt, üzemeltetett és a BM HEROS bármilyen üzleti folyamatával, vagy informatikai rendszerével kapcsolatba kerülő eszközre és azokon tárolt adatokra.

2.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

1. Közérdekű adatigénylés menete

2. Közérdekű adatigénylés költségtérítésének mértéke

2.3.  Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

2014., 2015., 2016., 2017.2018.

A BM Heros Zrt. kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó adatait az EKR rendszerben találja. 


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Éves beszámolók

- Heros Zrt. éves beszámolók: 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

- Heros LEK Kft. éves beszámolók: 2015., 2016., 2017., 2018., 2019.

3.2.   Személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások 

- személyi juttatások


4. JAVADALMAZÁS, TISZTELETDÍJAK

4. GAZDÁLKODÁSRA VONATKOZÓ ADATOK

4.1.  Működés törvényessége, ellenőrzések