Közzétételi lista

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Alapító okirat: Heros Zrt.

Hivatalos név (teljes név): BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Intézményvezető neve: Rajnai Attila vezérigazgató

Intézmény besorolása: Közfeladatot ellátó egyéb szerv

 • Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.

           Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2. 

           Telefonszám: (+36-1) 334-2967 

           Központi elektronikus levélcím: bmheros@bmheros.hu

 • Telephely: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 

           Telefonszám: (+36-1) 261-6500

           E-mail cím: efa.titkarsag@bmheros.hu

1.2.  Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai             

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.3 Szervezeti felépítés

 A BM HEROS Zrt. vezetői

 A BM Heros Zrt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalói:

 • Rajnai Attila

Beosztás: vezérigazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
E-mail cím: Rajnai.Attila@bmheros.hu
                 

  A BM HEROS szervezeti egységeinek vezetői: 

 •  Urbán Tamás

Szervezeti egység: Vezérigazgatóság
Beosztás: Vezérigazgató helyettes
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Urban.Tamas@bmheros.hu

 • Jánosi István

Szervezeti egység: Gazdasági Igazgatóság
Beosztás: Gazdasági igazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Janosi.Istvan@bmheros.hu

 • Pintér István

Szervezeti egység: Gyártási Igazgatóság
Beosztás: Gyártási igazgató
Telefonszám: (+36-1) 260-5600
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Pinter.Istvan@bmheros.hu

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.4. Ügyfélszolgálat elérhetősége

 • Szervizszolgálat

Vezető neve: Csák Andrea

Telefon: (+36-1) 260-0389

E-mail: munkafelvetel@heroslek.hu

 • Légzésvédelmi szerviz

Vezető neve: Juhász Károly

Telefon: +36-30-223-9722

E-mail: legzesvedelem@heroslek.hu

1.5. Munkafelvétel ügyfélfogadási rendje

Hétfő-Péntek 7:00-15:30

   Cím: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv
 
Hivatalos név: Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Postacím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
 
1.7. Gazdálkodó szervezetek 

Társaságunk a költséghatékony gazdálkodás, valamint a profiltiszta működés biztosításának érdekében, 2015-ben létrehozta leányvállalatát, a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft-t., amelynek tulajdonosi jogait a BM Heros Zrt. vezérigazgatója gyakorolja

Alapító okiratHeros LEK Kft.

Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967, (+36-1) 334-1993
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Központi elektronikus levélcím: bmheroslek@heroslek.hu
Intézményvezető neve: Krátky Attila ügyvezető
E-mail cím: Kratky.Attila@heroslek.hu

Intézmény besorolása: Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

1.8. Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai)

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve   

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Közérdekű adatok/Közzétételi lista/1.6.  Felettes, felügyeleti szerv.  pontban található


2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Jogszabályok:

Heros Zrt.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat

2. Információ Biztonsági Szabályzat 

2.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

           1. Tájékoztató közérdekű adatigénylésről

2. Közérdekű adatigénylés költségtérítésének mértéke

2.3.  Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

2014., 2015., 2016., 2017.2018.

A BM Heros Zrt. kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó adatait az EKR rendszerben találja. 


3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Éves beszámolók: 

        2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020.

3.2. Foglalkoztatottak létszáma, személyi jutattások

          Személyi juttatások, létszám adatok

Felügyelőbizottsági tiszteletdíjak

3.3.  Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése 

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

3.4. Közbeszerzési információk 

A közbeszerzési terv valamint a közbeszerzési szerződések a KÖZÉRDEŰ ADATOK menüpontban találhatóak.

További információt az EKR rendszerben talál.

3.5.  Szerződések

3.6 Működés törvényessége, ellenőrzések 

3.7. Cégjegyzésre való jogosultság

Cg.01-10-044590 cégjegyzékszámú Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  2021. június 28. napján hatályos cégkivonata szerint. https://www.e-cegjegyzek.hu/

 

Szervezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése

Az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentéseket szóban, írásban és elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:

 • személyesen a megfelelési tanácsadónál, Bók Csilla1087 Budapest, Asztalos Sándor ú 2.,
 • telefonon a 061-334-2967-es telefonszámon,
 • postai úton a 1087 Budapest, Asztalos Sándor ú 2. címre,
 • telephelyre kihelyezett bejelentő ládába, 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.,
 • bejelentes@bmheros.hu e-mail címen.