Társaságunk

 

A Belügyminiszter 2001-ben alapította társaságunkat abból a célból, hogy a minisztériumhoz tartozó szervezetek, intézmények által üzemeltetett gépjárművek és technikai eszközök szakszerű és folyamatos javítása, szervizelése, karbantartása biztosított legyen.

Az eltelt 15 év alatt a BM Heros Zrt. nagyon sok változáson, szervezeti és strukturális átalakításon ment keresztül, amíg elérkeztünk a jelenlegi állapotához.

A BM Heros Zrt. 100 százalékos állami tulajdonú részvénytársaság, amelynek tulajdonosi joggyakorlója, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-vel kötött megállapodás értelmében, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatója. (Létesítő okirat)

A részvénytársaságot 2015 júniusától, igazgatósági jogkörrel rendelkező vezérigazgató irányítja. A BM Heros Zrt. munkáját, három tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), valamint a Tulajdonosi jogokat gyakorló Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) jelölte ki. (Felügyelő Bizottság tagjai) 

Az idei év tavaszán, több éves előkészítő munka után, az Európai Unió által biztosított források felhasználásával, a Környezethatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében, társaságunk megkezdte a magyarországi tűzoltógépjárművek kisszériás sorozatgyártását.

A korábbi évek gyártási tapasztalatainak, a mérnöki és fejlesztői szaktudásnak, valamint a szervezet jelentős átalakításának köszönhetően, 2016 áprilisában sor került az első 10 darab Rába-Heros Aquadux-X 4000-es gépjárműfecskendő átadására. Ezt az eseményt a hazai tűzoltógépjármű gyártás kezdeteként is értelmezhetjük annak ellenére, hogy a BM Heros Zrt. a korábbi években is gyártott hasonló típusú járműveket és speciális eszközöket. (Az első 10 fecskendő)

A tavaszi technikai átadást 2016. szeptemberében újabb 15 darab fecskendő rendszerbe állítása követte és a tervek szerint, az év végéig további hasonló mennyiségű jármű gyártása történik meg. (15 év,15 gépjárműfecskendő, 15-én)

Társaságunk a költséghatékony gazdálkodás, valamint a profiltiszta működés biztosításának érdekében, 2015-ben létrehozta leányvállalatát, a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft-t., amelynek tulajdonosi jogait a BM Heros Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

Az így létrejött szervezetbe került kiszervezésre a gépjárművek szervizelése, karbantartása, nagyjavítása, valamint a légzőkészülékek szervizelése és az ügyfélszolgálati tevékenységek.

Az így kialakult „kétvállalatos működési modell” keretében, a két társaság tevékenysége a szinergiák kihasználásával lehetővé tette a költségek és feladatok elhatárolását úgy, hogy közben a két szervezet együttműködése folyamatos. (Kétválallatos működési modell)

Bízunk abban, hogy a két társaság együttműködésének keretében egy perspektivikus fejlődési ciklusnak leszünk tanúi, amely a dolgozóink, a megrendelőink és a tulajdonos legnagyobb megelégedését hozza.

 

Üdvözlettel: BM Heros