Társaságunk

 

A Belügyminiszter 2001-ben alapította társaságunkat abból a célból, hogy a minisztériumhoz tartozó szervezetek, intézmények által üzemeltetett gépjárművek és technikai eszközök szakszerű és folyamatos javítása, szervizelése, karbantartása biztosított legyen.

Az eltelt 15 év alatt a BM Heros Zrt. nagyon sok változáson, szervezeti és strukturális átalakításon ment keresztül, amíg elérkeztünk a jelenlegi állapotához.

A BM Heros Zrt. 100 százalékos állami tulajdonú részvénytársaság. A társaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személy az egyes állami tulajdonban álló gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló személyek kijelöléséről szóló 1/2018. (VI. 25.) NVTNM rendelet 2. §-a és 2. mellékletének VIII. táblázata alapján a 2018. június 26. napjától 2022. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (székhely: HU-1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; törzskönyvi nyilvántartási száma: 722722; statisztikai számjele: 15722720-8425-312-01; adószáma: 15722720-2-51; alapító okirat száma: A-178/1/2016; képviseli a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgatója) – a továbbiakban: Alapító.   (Létesítő okirat)

A részvénytársaságot 2015 júniusától, igazgatósági jogkörrel rendelkező vezérigazgató irányítja. A BM Heros Zrt. munkáját, három tagú Felügyelő Bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (MNV Zrt.), valamint a Tulajdonosi jogokat gyakorló Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF) jelölte ki. (Felügyelő Bizottság tagjai) 

Az idei év tavaszán, több éves előkészítő munka után, az Európai Unió által biztosított források felhasználásával, a Környezethatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretében, társaságunk megkezdte a magyarországi tűzoltógépjárművek kisszériás sorozatgyártását.

A korábbi évek gyártási tapasztalatainak, a mérnöki és fejlesztői szaktudásnak, valamint a szervezet jelentős átalakításának köszönhetően, 2016 áprilisában sor került az első 10 darab Rába-Heros Aquadux-X 4000-es gépjárműfecskendő átadására. Ezt az eseményt a hazai tűzoltógépjármű gyártás kezdeteként is értelmezhetjük annak ellenére, hogy a BM Heros Zrt. a korábbi években is gyártott hasonló típusú járműveket és speciális eszközöket. (Az első 10 fecskendő)

A tavaszi technikai átadást 2016. szeptemberében újabb 15 darab fecskendő rendszerbe állítása követte és a tervek szerint, az év végéig további hasonló mennyiségű jármű gyártása történik meg. (15 év,15 gépjárműfecskendő, 15-én)

Társaságunk a költséghatékony gazdálkodás, valamint a profiltiszta működés biztosításának érdekében, 2015-ben létrehozta leányvállalatát, a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft-t., amelynek tulajdonosi jogait a BM Heros Zrt. vezérigazgatója gyakorolja.

Az így létrejött szervezetbe került kiszervezésre a gépjárművek szervizelése, karbantartása, nagyjavítása, valamint a légzőkészülékek szervizelése és az ügyfélszolgálati tevékenységek.

Az így kialakult „kétvállalatos működési modell” keretében, a két társaság tevékenysége a szinergiák kihasználásával lehetővé tette a költségek és feladatok elhatárolását úgy, hogy közben a két szervezet együttműködése folyamatos. 

Bízunk abban, hogy a két társaság együttműködésének keretében egy perspektivikus fejlődési ciklusnak leszünk tanúi, amely a dolgozóink, a megrendelőink és a tulajdonos legnagyobb megelégedését hozza.

 

Üdvözlettel: BM Heros