Közzétételi lista

 

1. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

1.1. Kapcsolat, szervezet, vezetők

Alapító okiratHeros Zrt.

Hivatalos név (teljes név): BM HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Intézményvezető neve: Rajnai Attila vezérigazgató
Intézmény besorolása: Közfeladatot ellátó egyéb szerv

 • Székhely

1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Központi elektronikus levélcím: bmheros@bmheros.hu

 • Telephely: 

1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 
Telefonszám: (+36-1) 261-6500
E-mail cím: efa.titkarsag@bmheros.hu

1.2.  Szervezeti felépítés, szervezeti egységek feladatai             

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.3 Szervezeti felépítés

 A BM HEROS Zrt. vezetői

 A BM Heros Zrt. a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208. §-a szerint vezető állású munkavállalói:

 • Rajnai Attila

Beosztás: vezérigazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
E-mail cím: Rajnai.Attila@bmheros.hu                 

A BM HEROS szervezeti egységeinek vezetői: 

 • Urbán Tamás

Szervezeti egység: Vezérigazgatóság
Beosztás: Vezérigazgató helyettes
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Urban.Tamas@bmheros.hu

 • Molnárné Richter Bea

Szervezeti egység: Gazdasági Igazgatóság
Beosztás: Gazdasági igazgató
Telefonszám: (+36-1) 334-2967
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Richter.Beata@bmheros.hu

 • Pintér István

Szervezeti egység: Gyártási Igazgatóság
Beosztás: Gyártási igazgató
Telefonszám: (+36-1) 260-5600
Faxszám: (+36-1) 260-1433
Postacím: 1087 Budapest, Asztalos S. út 2.
E-mail cím: Pinter.Istvan@bmheros.hu

Szervezeti egységek feladatai a TEVÉKENYSÉGEK menüpontban található

1.4. Ügyfélszolgálat elérhetősége

 • Szervizszolgálat

Vezető neve: Csák Andrea
Telefon: (+36-1) 260-0389
E-mail: munkafelvetel@heroslek.hu

 • Légzésvédelmi szerviz

Vezető neve: Laczkó Viven
E-mail: legzesvedelem@heroslek.hu

1.5. Munkafelvétel ügyfélfogadási rendje

Hétfő-Péntek 7:00-15:30
Cím: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8. 

1.6. Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: N7 Holding Nemzeti Védelmi Ipari Innovációs Zrt.
Székhely: 1131 Budapest, Huba u. 2..
Postacím: 1133 Budapest, Pozsonyi út 56.
Email cím: office@nvii.eu
Intézményvezető neve: Prof. Dr. Palkovics László vezérigazgató
 

1.7. Gazdálkodó szervezetek 

Társaságunk a költséghatékony gazdálkodás, valamint a profiltiszta működés biztosításának érdekében, 2015-ben létrehozta leányvállalatát, a BM Heros Logisztikai Ellátó Központ Kft-t., amelynek tulajdonosi jogait a BM Heros Zrt. vezérigazgatója gyakorolja

Alapító okirat: Heros LEK Kft.

Hivatalos név: BM HEROS LEK Logisztikai Ellátó Központ Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság székhelye: 1087 Budapest, Asztalos Sándor út 2.
A társaság telephelye: 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.
Telefonszám: (+36-1) 334-2967, (+36-1) 334-1993
Faxszám: (+36-1) 313-7221
Központi elektronikus levélcím: bmheroslek@heroslek.hu
Intézményvezető neve: Krátky Attila ügyvezető
E-mail cím: Kratky.Attila@heroslek.hu

Intézmény besorolása: Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság

1.8. Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai)

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.9. A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve   

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

1.10. A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Közérdekű adatok/Közzétételi lista/1.6.  Felettes, felügyeleti szerv.  pontban található

 

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

2.1. Jogszabályok:

Heros Zrt.

1. Szervezeti és Működési Szabályzat
 

2.2. A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje

1. Tájékoztató közérdekű adatigénylésről
2. Közérdekű adatigénylés költségtérítésének mértéke
3. 2023. évi jelentés  - Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján teljesítendő éves jelentés adatlapja

2.3.  Kötelező statisztikai adatszolgáltatás

2014., 2015., 2016., 2017.2018.

A BM Heros Zrt. kötelező adatszolgáltatásra vonatkozó adatait az EKR rendszerben találja. 

 

3. GAZDÁLKODÁSI ADATOK

3.1. Éves beszámolók: 

2017., 2018., 2019., 2020. 2021.,2022.

3.2. Foglalkoztatottak létszáma, személyi jutattások

Személyi juttatások, létszám adatok
Felügyelőbizottsági tiszteletdíjak

3.3.  Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztése 

A BM HEROS Zrt. tekintetében nem releváns.

3.4. Közbeszerzési információk 

A közbeszerzési terv valamint a közbeszerzési szerződések a KÖZÉRDEŰ ADATOK menüpontban találhatóak.
További információt az EKR rendszerben talál.

3.5.  Szerződések

3.6. Működés törvényessége, ellenőrzések

3.7. Önálló cégjegyzésre vagy bankszámla feletti rendelkezésre jogosultság

-  Cg.01-10-044590 cégjegyzékszámú Belügyminisztérium HEROS Javító, Gyártó, Szolgáltató és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság  2022. december 25. napján hatályos cégkivonata szerint. https://www.e-cegjegyzek.hu/

- banszámla feletti rendelkezésre jogosult munkavállalók névosra itt található

 

Szervezeti integritás

A servezeti integritást sértő események és panaszok bejelentése

Az integritást sértő, korrupciós és visszaélésgyanús eseményekre vagy kockázatokra vonatkozó bejelentéseket szóban, írásban és elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken lehet megtenni:

 • telefonon a 061-334-2967-es telefonszámon,
 • postai úton a 1087 Budapest, Asztalos Sándor ú 2. címre,
 • telephelyre kihelyezett bejelentő ládába, 1106 Budapest, Ezüstfa u. 8.,
 • bmheros@bmheros.hu e-mail címen.