Tevékenységek

 

A BM HEROS Zrt. a 2001-es megalakulása óta az alapoktól kezdve járta végig a tűzoltógépjármű gyártás lépcsőfokait. A Társaság tűzoltógépjárművek gyártásával - javításával - felújításával; szerkezeti egységek gyártásával; tűzvédelmi termékek forgalmazásával, valamint civil gépjárművek teljeskörű javításával és vizsgáztatásával foglalkozó zártkörű részvénytársaság.

Főbb tevékenységi körök:

 • Tűzoltógépjárművek – gépjárműfecskendők, habbal-oltók, speciális egyedi gépjármű felépítmények, műszaki mentőszerek stb. gyártása, felépítmények gyártása, szerelése, komplettírozása és véginstallálása.

 • Tűzoltógépjárművek és kapcsolódó tűzoltás-technikai termékek garanciális és garancia időn túli szervizelése, karbantartása és javítása.

 • Kommunális járművek, speciális járműfelépítmények gyártása, elsősorban szerkezeti lakatos, karosszéria lakatos, fényező tevékenységre épített karban tartása valamint a gyártott termékek, tűzoltó szakfelszerelések értékesítése.
   

Szervezeti egységek tevékenysége:

 • Titkárság:

A napi adminisztrációs ügyek kezelésével kapcsolatos feladatok, levelezések, posta, találkozók szervezése, beérkező és kimenő ügyviteli anyagok stb. rendezése.

 • Belső ellenőrzés:

A társaság működésével és tevékenységével kapcsolatos feladatainak elvégzésére irányuló ellenőrző tevékenység, amelyet éves feladattervek alapján, valamint ad-hoc jellegű célellenőrzések útján hajtanak végre.

 • Humán szolgálat (terület):

A szervezet humánerőforrás tevékenységével kapcsolatos adminisztrációs, tervező-szervező tevékenység, amely során a dolgozók munkakörülményeivel, foglalkoztatásával, jóléti feladatok rendezésével és személyzeti jellegű megoldásával foglalkozik.

 • Jogi szakterület

A társaság működésével és tevékenységével kapcsolatos általános jogi feladatok ellátása. A szervezet szerződéstervezeteinek elkészítése, áttekintése, vitás ügyekben konzulensként közreműködés, jogi véleményezés.

 • Minőségbiztosítás:

A részvénytársaság mindennapi életével, feladatvégrehajtásával kapcsolatos folyamatokba épített ellenőrzések kialakítása és szinten tartása mellett, a társaság különféle minősítéseivel kapcsolatos tervező, szervező feladatok végrehajtása.

A BM Heros Zrt. Minőségpolitikája itt található.

Az alábbi tanúsítványokkal rendelkezünk:

 • Közbeszerzési terület:

A BM Heros Zrt. tevékenységének ellátásához szükséges anyagok, eszközök és szolgáltatások beszerzéséhez szükséges, a jogszabályokban rögzített, közbeszerzéssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok tervezése, szervezése és végrehajtása.

 • Marketing és kommunikáció:

A társaság piaci megjelenítésével összefüggő szakmai feladatok tervezése és végrehajtása, valamint a sajtó és a közvélemény irányából felmerült kérdések megválaszolása, a szükséges  információk biztosítása.

 • Gazdasági Igazgatóság:

A szervezet működésével, tevékenységével összefüggő gazdasági, pénzügyi, likviditási feladatok folyamatos és precíz végrehajtása, dokumentálása, a vállalatirányítási rendszer működésének és működtetésének rendszerszerű biztosítása. A klasszikus értelemben vett pénzügyi, számviteli és kontrolling feladatok, valamint a könyvelésekkel és jelentésekkel összefüggő tevékenységek biztosítása. A könyvvizsgálóval és a társaság Felügyelő Bizottságával együttműködve, biztosítani a gazdasági események naprakész, hiteles és pontos nyilvántartását, valamint az előírásoknak megfelelő gazdálkodási jelentések, mérlegek, beszámolók elkészítését.

A vállalat belső működéséhez szükséges szabályzatok, utasítások, folyamatok és tevékenységek összehangolása, a felmerülő problémák megoldásának érdekében komplex javaslatok és intézkedési tervek kidolgozása.

A társaság elhelyezési, üzemeltetési és üzemgazdálkodási feladatainak koordinálása, a szükséges intézkedések összehangolása, a beszerzési, valamint a karbantartási tevékenységek irányítása.

A vállalatirányítási rendszer, valamint a szervezet működésével kapcsolatos informatikai feladatok feltérképezése, kezelése, rendezése, az IT eszközök, működésével és működtetésével kapcsolatos ügyek rendezése.

 • Gyártási Igazgatóság:

A BM Heros Zrt. gyártási, fejlesztési tevékenységével kapcsolatos feladatok összefogása, koordinálása, a termeléssel összefüggő beszerzések, logisztikai feladatok irányítása.

Az éves gyártási terv alapján, a szükséges erőforrások rendelkezésre állásának biztosítása, a tervezett gyártási feladatok költséghatékony végrehajtása.

A termelési anyagok és szolgáltatások beszerzésének biztosítása, nyomon követése, a raktározásukkal kapcsolatos feladatok irányítása és ellenőrzése. 

A gyártással összefüggő minőségellenőrzési tevékenységek szervezése irányítása és ellenőrzése, a szükséges dokumentációk elkészítése, naprakész biztosítása.